Napojení stávajícího a nového chodníku

Napojení stávajícího a nového chodníku