Příprava kanálku pro napojení střešního svodu deštové vody.

Příprava kanálku pro napojení střešního svodu deštové vody.