Příprava kanálku pro napojení střešního svodu deštové vody

Příprava kanálku pro napojení střešního svodu deštové vody